Termékek Menü

Általános szerződési feltételek

Általános Információk

A jelen általános szerződési feltételek a Retinta Kft. valamennyi, a http://retinta.hu/ honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére (továbbiakban: termék) érvényesek.
A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Retinta Kft. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.  
Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, azonban a szállítási költséget nem tartalmazza. Az ár a megrendeléskor érvényes árat jelenti.
Ön a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1.    Szolgáltató:

A szerződés a Retinta Kft.-vel (a továbbiakban: Retinta Kft.) jön létre:
Név: Retinta Kft.
Székhely: 1211 Budapest, Központi út 1-15.
Cégjegyzékszám: 01-09-270985
Adószám: 25366125-2-43
Számlaszám: 11711003-20016052
Ügyvezető: Gillich András 
Telefonszám: 06 1 44 33 194 (normál díjszabással hívható)
E-mail:  info@retinta.hu

2. Szerződés létrejötte

A szerződés az Ön által leadott megrendelés leadásával és jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A termékeket előzetes regisztráció nélkül is kosárba teheti, azonban a vásárláshoz regisztráció valamint a jelen szerződési feltételek elfogadása szükséges. A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben használjuk fel, kivéve amennyiben feliratkozott hírlevelünkre.
A megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról a termék alatt található „Részletek” feliratra kattintva tud tájékozódni.

3. Megrendelés leadása

A megrendelni kívánt terméknél megjelenő „Kosárba rakom” ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosárba helyezi, a kosár tartalma jelenik meg, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést és tételt tud törölni a kosárból. A „Vásárlás folytatása” gombra kattintva visszatérhet az előző oldalra. Ha minden rendben talált, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést. 
Amennyiben az oldal tetején lévő kosár ikonra az egérmutatóval rámutat akkor lenyíló ablakban megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát, termékeket vehet ki a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva. A kosár oldalra juthat a „Megtekintés” ikonnal, vagy a „Pénztár” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést
Amennyiben az oldal tetején lévő kosár ikonra kattint, akkor szintén megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést és tételt tud törölni a kosárból.A „Vásárlás folytatása” gombra kattintva visszatérhet az előző oldalra. Ha minden rendben talált, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést. 

Ha bejelentkezett fiókjába vagy regisztrálta magát a Webáruházban, akkor regisztrált felhasználóként folytathatja a megrendelés leadását. Amennyiben közösségi profiljával jelentkezett be, az adatok megadásánál a hiányzó adatokat ki kell tölteni, és a „Mentés” gombbal elmenteni. Először a számlázási és szállítási címet kell megadni, majd a „Tovább” feliratra kattintani. Ezt követően a szállítási módot, majd a fizetési módot. Minden egyes kiválasztást követően a „Tovább” feliratra kell kattintani. A fizetési mód kiválasztását követően „Tovább” feliratra kattintás után megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. Csak akkor tud a „Megrendelés” feliratra kattintani és ezzel a megrendelést véglegesíteni, amennyiben nyilatkozik, azaz bejelöli, hogy tudomással bír arról, hogy jelen megrendelés leadása fizetési kötelezettséggel jár, valamint elfogadja a vásárlás feltételeit.

Az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja még az összegző felületen is lehetősége van erre. A korábban kitöltött megrendelési lépések mellett megjelenő „Módosítás” gombra kattintva visszaléphet az adott kitöltési fázisra. Ebben az esetben a megrendelést a visszalépési ponttól kell folytatni, a később beállított adatokat újra meg kell adni.

Amennyiben Ön az online megrendelési folyamatot véglegesítette és a "Megerősítés" gombra rákattintott, akkor Ön megrendelést ad le, mely ajánlatnak minősül.

4.    Ajánlati kötöttség 

Miután elküldte megrendelését, az ajánlat megérkezését követően automatikus e-mailben visszaigazoljuk Önnek, hogy a Retinta Kft. megkapta az Ön által elküldött megrendelést. Az automatikus e-mail a megrendelés részleteit is tartalmazza. 
A szerződés a Retinta Kft. által küldött, a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail megérkezésekor jön létre.
Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Retinta Kft. felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

A megrendelés adatait a Retinta Kft. online rendszere tárolja, de a Retinta Kft. azokat nem iktatja. Ha nyomtatott formában is szeretné megkapni, akkor kinyomtathatja a megrendelés elfogadásáról szóló elektronikus levelünket, amelyet a megrendelés elküldését követően azonnal megküldünk az Ön részére. Amennyiben a köztünk létrejött szerződés létrejöttének igazolását szeretné kinyomtatni, úgy a rendelést megerősítő e-mail levelünket nyomtassa ki.

5.    Elállási jog

A Fogyasztó jogosult a termék átvételétől számított 14 napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni. Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Fogyasztónak csak a természetes személy minősülhet.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) Retinta Kft. részére.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Retinta Kft. a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

Visszaküldés címe: 1211 Budapest, Központi út 1-15.

A termék Retinta Kft. részére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Retinta Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. 
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Retinta Kft. visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Retinta Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  
Retinta Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Retinta Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A termék árának visszatérítés során az eredeti ügylet során Retinta Kft. alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adj; e visszatérítési mód alkalmazásábaól kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Nem vonatkozik az elállás jog:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Retinta Kft. vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a Retinta Kft. által nem befolyásolható ingadozásától függ.

6. Szállítási feltételek

Szállítás módja

Futárszolgálat: A GLS futárszolgálat igénybevételével történik a kiszállítás, abban az esetben ha a megrendelés munkanapokon 15 óráig megérkezik, és a készlet ezt lehetővé teszi, a rendelt terméket még aznap átadjuk a futárszolgálatnak, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül átadásra kerül a termék a futárszolgálatnak.. 

Pick Pack Pont:. A Pick Pack Pont hálózatának tagjainál személyes átvételre nyílik lehetősége, országszerte, a megrendelés visszaigazolását követően max. 5 munkanapon belül.

A szállítás díjmentes

Magyarország területén a  szállítás ingyenes .

A kiszállítás késedelme esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

 7. Fizetési feltételek

A termékek Webáruházon keresztül történő megrendelése során többféle fizetési mód közül választhat.

Az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • készpénzes fizetés (utánvét) a futárszolgálatnak
 • előre fizetés átutalással
 • más fizetési mód nem alkalmazható

8.    Jótállás

HIVATALOS MAGYARORSZÁGI GARANCIA a vásárolt termékhez.

Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk!
Az általunk forgalmazott termékekhez a garanciát, a Retinta Kft. biztosítja Önnek. Így Ön élvezheti a szervizháttér biztonságát és a terméktámogatásokat. Csak ez a fajta garancia biztosítja, hogy szükség esetén, készülékét a lehető legrövidebb időn belül tudjuk újra cserélni, ha a szakszerviz úgy dönt!

A garancia a festékkazetta oldalán található biztonsági matrica sérülése esetén érvényét veszti és üres festékkazettára nem vonatkozik.
A sérült kazettákat abban az esetben áll módunkban kicserélni, ha a festékporból maximum 10% fogyott.

A tonerek, festékpatronok töltöttségi szintje mérvadó a garancia tekintetében. 

Normál Garancia

 • Amennyiben a fel nem használt festék mennyisége eléri az 50%-ot, a jogosnak ítélt garanciális igény esetén a terméket cseréljük.
 • Ha a fel nem használt festék mennyisége nem éri el az 50%-ot, a jogosnak ítélt garanciális igény esetén, a termék vételárának -a termékben maradt festékkel megegyező százalékát- vásárlási utalvány formájában visszafizetjük 14 napon belül.

Sürgősségi Garancia

Ezt a különleges garanciát azoknak ajánljuk, akiknek gyors szolgáltatásra, a lehető leghamarabb elérhető nyomtatási lehetőségre  van szüksége. Aki igénybe veszi Sürgősségi Garanciánkat, akár már másnapra kézhez kaphatja az új tonert vagy tintapatront.
A megrendelő amennyiben ezt a garanciát választja, ezt jelzi felénk írásban, akkor megrendel, és megvásárol egy új terméket, melyet futárszolgálattal kézbesítünk neki. A futárnak a hibás terméket át adja, a terméket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító vonatkozó beszállítónkhoz. 

Jogosnak ítélt garanciális igény esetén:

 • Amennyiben a fel nem használt festék mennyisége eléri az 50%-ot, a megrendelő kérésétől függően a terméket cseréljük, a vételárát banki átutalással visszafizetjük 14 napon belül, vagy a termék vételárának 110%-át vásárlási utalvány formájában térítjük meg.
 • Amennyiben a fel nem használt festék mennyisége nem éri el az 50%-ot, a megrendelő kérésétől függően a termék vételárának - a termékben maradt festékkel megegyező százalékát- banki átutalással visszafizetjük 14 napon belül, vagy vásárlási utalvány formájában visszafizetjük ezen összeg 110%-át.

Amennyiben a garanciát nem tudjuk érvényesíteni - a termék nem rendeltetésszerű használatából kifolyólag történt a meghibásodás-, a helyette megvásárolt termékre a normál üzletmenetben vásároltakkal megegyező szabályok vonatkoznak.

A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új termékre minimum 12 hónap jótállás kötelező. Az ennél hosszabb jótállási időt az érintett termékeknél külön jelöljük! A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.

A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó.
Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:

 • A nyugta vagy számla egy példánya
 • A termékhez gyárilag mellékelt GYÁRI GARANCIA JEGY

Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni! 

A garanciális problémával cégünknek visszaküldött készülékeket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító vonatkozó beszállítónkhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások (pl.helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás, stb.) cseréjének elkerülése miatt a gyártók, forgalmazók csak a hivatalos szerviz szakvélemény alapján vállalják a 72 órás cserét. Ennek megfelelően a további teendők a termék 72 órán belüli meghibásodása esetén:

Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazó (eladó), gyártó/ importőr telefonszámán vagy a központi szakszervizénél (bővebb információ, telefonszám a termékhez mellékelt garancia levélben van). Ha a szerviz kivizsgálása alapján a bejelentés jogos, a gyártó vállalja a termék azonnali cseréjét.
Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetésszerű használat következtében történt a 72 órán belüli meghibásodás akkor természetesen azonnali cserét biztosítunk.
Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor Webáruházunk is csak a hivatalos szakszerviz szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli meghibásodás cseréjét.

A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.
A Retinta Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!
A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a webáruház utólag megtéríti a szállítás költségét.

Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.
Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön telefonon az ügyfélszolgálaton.

9. Panaszkezelés menete, helye, módja

A termékekre vonatkozó jótállási igényét valamint egyéb panaszait az alábbi módon jelezheti:

E-mail: garancia@siraprint.hu
Telefonszám: 06 1 44 33 194 munkanapokon:9:00 - 17:00   (normál díjszabással hívható)

Menete:

Írásbeli panasz

Retinta Kft. felé e-mail formájában lehet írásbeli panaszt tenni, melyre Retinta Kft. 30 napon belül írásban e-mail formájában válaszol.

Szóbeli panasz:

Retinta Kft. a szóban tett panaszokat lehetőség szerint azonnal megválaszolja, amennyiben erre nincs azonnali lehetőség úgy a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet készít és azt - amennyiben a szóbeli panaszt tevő fogyasztó rendelkezésére bocsátja - elküldi fogyasztó részére e-mail formájában. A panasz további kezelésére az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok érvényesek.

10.    Kapcsolat

Elérhetőségek:

e-mail: ugyfelszolgalat@retinta.hu
Telefonszám: 06 1 44 33 194 munkanapokon:9:00 - 17:00 (normál díjszabással hívható)
Postacím: Sira Print Kft 2000 Szentendre, Harangvirág utca 2 (székhely cím)

11. Egyéb rendelkezések

A jelen szerződés fennállásából adódó Ön által jelzett problémákat, minőségi kifogásokat és vitás helyzeteket Retinta Kft. igyekszik békés úton, a fentiekben leírt panaszkezelési folyamat megvalósításával rendezni.

Amennyiben a Retinta Kft. és az Ön között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, Ön bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságnál, illetőleg Békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Iratleadási időpontok:
hétfő: 8.30-16.30
kedd: 8.30-16.30
szerda: 8.30-16.30
csütörtök: 8.30-18.00
péntek: 8.30-13.30

Tanácsadási időpontok:
hétfő: 08.30 - 16.30 
kedd: 08.30 - 16.30
szerda: 08.30 -16.30
csütörtök: 08.30 - 18.00

12.    Adatvédelem

A webáruház használata során a Retinta Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és kizárólag a megrendelés teljesítése céljából adja ki harmadik fél számár (Pl.: futárszolgálatnak a megrendelés kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (Pl.: IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Retinta Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngésző beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemeit csak részben vagy egyáltalán nem fogja tudni használni. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Retinta Kft. mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@retinta.hu e-mail címen. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló hatályos rendelkezések az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Retinta Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

13    Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Retinta Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

Retinta Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.04.19.